نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

 

 

 

برخی از انتخاب‌ها، مسیر و جریان زندگی را تغییر می‌دهند. انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل از جمله مهمترین انتخاب‌های انسان است که تا حد زیادی وابسته به هم هستند. با توجه به پیچیدگی جامعه امروز و تخصصی شدن اقتصاد و مشاغل، افزون بر اعضای خانواده و دوستان، متخصصان و کارشناسان هستند که می‌توانند راه‌گشای انتخاب‌های مناسب در زمینه شغل و تحصیل باشند. افرون بر این، یکی از راهبردهای کارآمد در زمینه بازار کار و اشتغال، استفاده از خدمات مشاوره و هدایت شغلی است که می‌تواند پیامدهای مثبت زیادی برای کارجویان و کارآفرینان به همراه داشته باشد. به بیان بهتر، هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار می‌توانند از خدمات هدایت و مشاوره تخصصی شغلی و کاریابی بهره جویند. هدایت شغلی افراد به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان موجب ‌تشویق آن‌ها به سوی مهارت‌آموزی و کارآفرینی و نیز شناسایی استعدادها و توانایی‌های آن‌ها می‌شود که هدایت به مسیر درست را به همراه ‌خواهد داشت. هدایت شغلی و کاریابی تخصصی مفاهیم نسبتاً جدیدی هستند. این دو مفهوم، که در قالب خدمات شغلی جلوه یافته‌اند، نه تنها از توانمندسازی و انتخاب‌های فرد برای آینده پشتیبانی می‌کنند بلکه از دستیابی به اهداف عمومی در بازار کار نیز پشتیبانی می‌کنند.

با توسعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و درنتیجه رشد تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، اشتغال مناسب آن‌ها یکی از دغدغه‌های اساسی محسوب می‌شود. یکی از نکات کلیدی که باید در راستای افزایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی توجه شود، شناسایی بازار کار مناسب و همچنین مشاوره و هدایت مناسب آن‌ها برای دستیابی به کار متناسب با توانمندی‌ها و علایق است.

مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها با هدف هماهنگی بیشتر بین عرضه نیروهای متخصص و نیازهای بازار کار ایجاد شده است. توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی در دانشگاه‌ها، هماهنگی و همکاری در برگزاری دوره‌های کارآموزی و ارائه مشاوره‌های شغلی تخصصی از اهداف این مرکز محسوب می‌شوند. با توجه به رشد تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، تخصصی‌تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کارها بر پایه فناوری و لزوم توسعه و بهره‌وری صنایع کشور، ایجاد این مراکز و اجرای برنامه‌های مناسب برای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی ضروری به‌نظر می‌رسد. مرکز هدایت شغلی دانشگاه اراک نیز با این اهداف فعالیت خود را آغاز کرده است.